Languages
religions and lifestyle

81%  dân số Việt Nam không theo tôn giáo. Tuy nhiên,  tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên được người dân Việt Nam rất coi trọng. Họ thường có một niềm tin vào vị thần  hay một sức mạnh siêu nhiên và tổ tiên của họ.

Tôn giáo được người theo nhất ở Việt Nam chính là đạo Phật giáo. Triết lý của đạo này là hướng  con người tới sự hài hòa không tư lợi và luôn nghĩ tới  việc thiện. Thu nhập cho họ thành tích trên đường đi của mình để cứu chuộc cuối cùng của đời sống vật chất.

Ở Việt Nam, Hồi giáo chỉ có một số lượng người nhỏ theo với khoảng 50.000 người . Hầu hết những người này thuộc dân tộc  Chăm. Tuy nhiên, những lễ giáo của đạo Hồi đã được sửa đổi cho phù hợp với hoàn cảnh ở Việt Nam. Hàng tuần chỉ phải cầu  nguyện bắt buộc vào thứ Sáu, và 30 ngày lễ Ramadan nhịn ăn được rút ngắn 3 ngày.

Cùng với những tín đồ Phật giáo, các Kitô là những cộng đồng tôn giáo lớn thứ hai tại Việt Nam. Trong thế kỷ 16, thủy thủ, sau đó truyền giáo Công giáo đã mang vào trong nước. Dưới sự cai trị thực dân Pháp số lượng thành viên bùng nổ. Hôm nay đã có hơn sáu triệu. Và trong toàn bộ của Việt Nam có khoảng 6,000 nhà thờ.

Các Cao Đài giảng dạy năm 1920 có nguồn gốc từ spiritualist Ngô Văn Chiêu. Điều này cần đoàn kết tất cả các tôn giáo Đông và Tây. Ngay cả ngày nay ở Việt Nam  có khoảng 1,5 triệu người theo đạo Thiên Chúa.