Languages
land and population

Đất nước và con người Việt Nam.

Đất nước và con người Việt Nam là một bức tranh đa dạng trên mọi phương diện. Việt Nam là một đất nước có lịch sử rất lâu đời. Lịch sử độc lập bắt đầu vào thế kỷ thứ 10.

Việt Nam có dân số khoảng hơn 85 triệu dân, với 54 nhóm dân tộc khác nhau, trong đó  88%  dân số là thuộc dân tộc Kinh. Nhóm dân tộc lớn thứ 2 là người gốc Hoa với khoảng 1.200.000 người. Ngoài ra, Việt Nam cũng có rất nhiều dân tộc thiểu số khác như Thái, Khmer và Chăm.  Điều ngày đã giúp tạo ra sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ ở Việt Nam.

3/4 dân số Việt Nam sống tại các khu vực nông thôn và nghề nghiệp chủ yếu là nông nghiệp. Hiện nay, tốc độ di cư từ nông thôn đến các thành phố ở Việt Nam đang gia tăng rất  nhanh như ở các nơi khác trên thế giới. Những thành phố tập trung nhiều dân di cư là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long.

Việt Nam có một hệ thống giao thông khá thuận tiện, với 5.000 km đường thủy, 3.260 km đường sắt và 200.000km đường bộ. Tuy nhiên, mạng lưới giao thông ở Việt Nam có đặc thù là nhỏ hẹp nên giao thông giữa các vùng thường xuyên bị gián đoạn trong các tháng mùa mưa do bị tắc nghẽn.

Việt Nam bắt đầu mở cửa với thế giới vào đầu những năm 1980 với bước ngoặt vào năm 1989 khi Liên Xô chính thức tan rã. Kể từ khi chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế theo định hướng thị trường, Việt Nam đang ngày càng trở thành quốc gia  hấp dẫn đối với các đầu tư và khách du lịch quốc tế.